Genel satış koşulları

Genel satış koşulları

Madde 1 Genel hususlar - Geçerlilik alanı

1. EZset satış koşulları, SİPARİŞ VEREN ile olan şimdiki ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerlidir.
2. Farklı, aykırı veya tamamlayıcı genel iş koşulları, ancak geçerliliği yazılı biçimde açık ve net şekilde belirtildiği takdirde sözleşmenin parçası olur.
3. SİPARİŞ VERENLE yapılan sözleşmede, bu genel iş koşullarına ilişkin münferit düzenlemeler tamamen veya kısmen geçersiz ise veya geçersiz olursa, bundan dolayı kalan düzenlemelerin geçerliliği etkilenmez. Kısmen ya da tamamen etkisi olan düzenlemenin yerine, sözleşmenin içeriğini genel olarak değiştirmemek kaydıyla ekonomik amacı etkisiz olan düzenlemeye en yakın olan bir düzenleme konacaktır.

Madde 2 Teklif - Teklif belgeleri

1. EZset sözleşme tekliflerinin herhangi bir zorunlu tarafı yoktur.
2. Siparişler yalnızca EZset’in yazılı sipariş onayıyla geçerli olur. Sözleşme kapsamında olan hizmetin kapsamı için, sadece EZset’in sipariş onayı esas alınır. Sözlü yapılan mutabakatlar, kiminle yapılmış olursa olsun ancak EZset’in yazılı onayıyla birlikte geçerli olur. Yazılı olma zorunluluğu vazgeçilmezdir ve karşılıklı anlayış kapsamında sözlü olan ya da hukuki bağlayıcılığı bulunan davranışlar da bu zorunluluğu ortadan kaldırılamaz.
3. SİPARİŞ VEREN, siparişi elektronik yolla yaparsa EZset, siparişi en kısa sürede onaylayacaktır. Erişim onayı henüz bağlayıcı bir kabul anlamına gelmemektedir. EZset tarafından kapsamlı bilgi yükümlülükleri yapılması söz konusu değildir.
4. EZset tekliflerinde veya EZset sipariş onaylarında şekiller, çizimler, ağırlık ve ölçü bilgileri gibi esas alınan belgeler, bağlayıcı oldukları açıkça belirtilmediği takdirde sadece yaklaşık verilerdir. Fiyat teklifleri, şekiller, çizimler, hesaplamalar ve diğer dokümanlarla ilgili telif hakları EZset’e aittir. Bu belgeler, sadece EZset’in yazılı onayıyla üçüncü şahıslara verilebilir.

Madde 3 Fiyatlar - Ödeme koşulları

1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde EZset fiyatları, ambalaj hariç “fabrika çıkış” fiyatlarıdır.
2. Yasal katma değer vergisi EZset fiyatlarına dahil değildir. Katma değer vergisi, faturanın tahsis edildiği gün faturada yasal miktarda ayrıca belirtilir.
3. Satış fiyatının ödemesi herhangi bir kesinti yapılmaksızın EZset’e yapılmalıdır. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde ödeme peşin yapılır.
4. SİPARİŞ VEREN ödemeyi geciktirdiğinde EZset, iskonto oranları ile ilgili 09.06.1998 tarihli geçici kanunun 1. maddesine göre taban faiz oranına eklenen %8 oranında bir gecikme faizi uygulama hakkına sahiptir. Gecikmeden dolayı EZset daha fazla zarara maruz kalırsa, EZset’in bu zararı tazmin etme hakkı mevcuttur. SİPARİŞ VEREN, ödemenin gecikmesinden dolayı zarar olmadığını veya çok az bir zarar olduğunu EZset’e belgeleme hakkına sahiptir.
5. SİPARİŞ VERENİN karşı argümanları, hukuki olarak ya da EZset tarafından kabul görmüşse SİPARİŞ VEREN, telafi hakkını kullanabilir. SİPARİŞ VEREN, ayrıca karşı argümanı aynı sözleşmeye dayandığı sürece iade etmeme hakkını saklı tutar.

Madde 4 Mülkiyet hakkının saklı tutulması

1. İş ilişkisinden doğan tüm ödemeler eksiksiz şekilde tamamlanana kadar söz konusu ürünün mülkiyet hakkı EZset’te kalır.
2. SİPARİŞ VEREN, satın aldığı ürünü itinalı biçimde kullanmak zorundadır. Bakım ve denetim çalışmaları yapılması zorunluysa, bunlar SİPARİŞ VEREN tarafından zamanında yapılmalıdır. EZset’in talep etmesi durumunda, SİPARİŞ VEREN, teslim edilen ürünü yangına, su hasarlarına ve çalınmaya karşı yeterli miktarda sigortalattırmalıdır.
3. İcra durumunda veya üçüncü şahısların müdahalelerinde, SİPARİŞ VEREN, durumla ilgili EZset’i yazılı olarak en kısa zamanda bilgilendirmelidir. Üçüncü şahıs, yasal ve mahkeme dışı giderleri 771 ZPO maddesi uyarınca EZset’e ödeyecek durumda değilse, SİPARİŞ VEREN, söz konusu tutardan sorumludur.
4. SİPARİŞ VERENİN sözleşmeye aykırı davranışlarında, ödemenin gecikmesi durumunda veya bu düzenlemeye ait 2. ve 3. maddenin ihlal edilmesi durumunda EZset’in sözleşmeden cayma ve satın alınan nesneyi geri talep etme hakkı mevcuttur.
5. SİPARİŞ VEREN, teslim edilen ürünü üçüncü şahıslara ancak iş ilişkisinden doğan tüm ücretler ödendikten sonra satabilir. Teslim edilen ürünün başka bir ürünle birleştirilmesi durumunda oluşan yeni ürünle ilgili birleştirme anında, ürünün maddi değeri doğrultusunda mülkiyet hakkına EZset sahip olur; bunun yanında, oluşan söz konusu yeni ürün, ancak SİPARİŞ VEREN iş ilişkisinden doğan tüm ücretleri ödedikten sonra başkasına satılabilir.
SİPARİŞ VEREN, ürünü sözleşmeye aykırı olarak üçüncü şahıslara satarsa, SİPARİŞ VEREN bu durumda ürünün kendi değeri kadar üçüncü şahıslardan olan alacağını EZset’e devreder. EZset bunu kabul eder. SİPARİŞ VEREN, EZset’e en kısa sürede üçüncü şahsın adını ve adresini bildirir, ve cayılan ücretle ilgili bilgileri ve buna ait belgeleri EZset’e verir veya EZset’i bilgilendirir.
6. SİPARİŞ VEREN, EZset tarafından teslim edilen ürünü üçüncü şahıslara rehin veremez ve üçüncü şahıslara teminat olarak kaydedemez.

Madde 5 Teslimat süresi

1. Bağlayıcı ya da bağlayıcı olmadan mutabık kalınan teslimat tarihleri veya süreleri yazılı olmalıdır.
2. Sipariş onayının gönderilmesiyle (peşin ödemede ödemenin hesaba geçmesiyle) mutabık kalınan teslimat süresi başlamış olur; bunun için SİPARİŞ VEREN, temin etmesi gereken dokümanları, izinleri, onayları, teknik sorularla ilgili konuları öncesinden yapmış ve ödemenin yapılmış olması gerekir. EZset’in teslimat yükümlülüğüne riayet edebilmesi için, SİPARİŞ VEREN, kendi yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmelidir.
3. Teslimat süresi dolana kadar ürün fabrikadan çıktığında veya gönderime hazır olduğu bildirilince teslimat süresine riayet edilmiştir.
4. Mücbir sebeplerden dolayı ve EZset’in teslimatını büyük oranda zorlaştıran veya imkansız hale getiren olaylardan (buna özellikle grev, resmi düzenlemeler, vs. dahildir; bunların tedarikçi ve alt tedarikçiler tarafından gerçekleşmesi de dahil tutulur) kaynaklanan teslimat ve hizmet gecikmelerinden dolayı EZset sorumlu tutulamaz; buna bağlayıcı tarihler ve süreler dahildir. Siparişi veya hizmeti engelin devam ettiği süre kadar makul bir tarihe atma veya henüz ifa edilmemiş kısımla ilgili EZset’in kısmen veya tamamen geri çekilme hakkı mevcuttur.
Bu tip engellemelerin başlangıcı ve bitişi EZset tarafından SİPARİŞ VERENE en kısa sürede bildirilecektir.
5. EZset’in kontrolünde olan nedenlerden dolayı EZset teslimatta gecikmeye neden olursa, SİPARİŞ VEREN, her gecikme haftası için ürünün değerinin %0,5’i kadar bir gecikme tazminatı (ürün değerinin maksimum %5’i olabilir) talep etme hakkına sahiptir. Gecikme tazminatı talep etmek için, SİPARİŞ VERENİN, sipariş ettiği ürünü gecikme nedeniyle zamanında veya sözleşmeye uygun şekilde kullanamaması durumunun oluşması gerekir.
EZset’ten kaynaklanan bir gecikme durumu söz konusu olduktan sonra, SİPARİŞ VEREN, EZset’e cayma ihtarlı makul bir ek süre verirse ve buna rağmen teslimat bu ek süre dolduktan sonra gerçekleştirilmezse sözleşmeden cayabilir. Az önce bahsi geçen tazminatın dışında başka tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
6. SİPARİŞ VEREN, ürünü kabul etmede gecikirse veya yükümlülükleri ihlal ederse, EZset, oluşan hasarı ve olası ek masrafları talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda beklenmedik bir imkansızlıkla veya satın alınan ürünün beklenmedik kötüleşmesiyle ilgili fiyat riski, SİPARİŞ VERENİN ürünü kabul etmede geciktiği an itibariyle SİPARİŞ VERENE geçer. Ürünün kabul edilmesi veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, EZset, makul bir ek süre verme hakkına da sahiptir. Makul bir ek süre dolduktan sonra EZset, teslim edilen ürünün mülkiyetini alma, oluşan zararları tazmin etme ve SİPARİŞ VERENE eşdeğer bir ürünü göndermeye ilişkin makul bir ek süre verme hakkına sahiptir.

Madde 6 Risk aktarımı - Ambalaj giderleri

1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde, teslimatımız “fabrika teslimatıdır”.
2. Ambalajlar, hiçbir şekilde geri alınmaz, SİPARİŞ VEREN, ambalajın imha edilmesiyle kendi yükümlüdür.
3. SİPARİŞ VEREN istediği takdirde, EZset, teslimatı SİPARİŞ VERENİN istediği sigortayla (nakliye sigortası) SİPARİŞ VERENE fatura edecektir. Bu durumda, gönderi nakliyeyi yapan kişiye verildikten sonra risk SİPARİŞ VERENE geçer.
SİPARİŞ VERENİN isteği doğrultusunda gönderi geciktirilirse, beklenmedik imkansızlık ve beklenmedik kötüleşmeyle ilgili risk SİPARİŞ VERENE geçer.

Madde 7 Kusur garantisi

1. SİPARİŞ VERENİN kusur garantisi için, SİPARİŞ VEREN, 377,378 HGB maddelerine göre borçlu olduğu araştırma ve ihtar yükümlülüklerini düzgün şekilde yerine getirmelidir. Kusurun kendisi için, kusurun tespit edildiği tarih için ve kusurun zamanında bildirilmesi için tüm vakalarda SİPARİŞ VERENİN ispat etme yükümlülüğü bulunur.
2. Satın alınan ürünle ilgili EZset’in sorumluluğunda olan bir kusur söz konusuysa, EZset iyileştirme veya yedek parça temini konusunda seçimde özgürdür. İyileştirme tercih edilmesi durumunda iyileştirme için gerekli olan tüm işlemlerin (nakliye, yol, iş ve malzeme giderleri) masraflarını EZset üstlenmek zorundadır; söz konusu masraflar teslim edilen ürünün ifa yerinden başka bir yere götürülmesinden dolayı artmış olmamalıdır.
3. EZset iyileştirme yapmaya veya yedek parça teminine hazır değilse veya yapacak durumda değilse, EZset’in kontrolünde olan nedenlerden dolayı söz konusu işlemler gecikirse ya da iyileştirme veya yedek parça temini herhangi bir şekilde başarısız olursa, SİPARİŞ VEREN, ücretin düşürülmesini veya sözleşmeden caymayı talep edebilir. İkinci iyileştirme denemesinden sonra bir iyileştirme işlem, ancak kusurun veya şartların türünden dolayı farklı bir şey ortaya çıkarsa başarısız kabul edilir. Özellikle küçük kusurlarda, SİPARİŞ VERENİN sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.
Bir kusur nedeniyle yapılan iyileştirme başarısız olduktan sonra SİPARİŞ VEREN, sözleşmeden caymayı seçerse, başka tazminat talep etme hakkı bulunmaz.
İyileştirme başarısız olduktan sonra zarar tazminini seçerse makul haldeki ürün, SİPARİŞ VERENDE kalır. Zarar tazmini satın alma fiyatıyla kusurlu ürünün değeri arasındaki farkla sınırlıdır. Bu husus, sözleşmenin ihlali, hileli şekilde yapılmışsa geçerli değildir.
4. EZset, teslim edilen ürünün kendisinde olmayan hasarlar için sorumluluk kabul etmez; özellikle de kazanç kaybı veya SİPARİŞ VERENİN başka sermaye zararları için sorumluluk kabul etmez.
5. Doğal aşınma, uygunsuz veya hatalı kullanım, SİPARİŞ VERENİN veya üçüncü şahısların hatalı çalıştırılması ve EZset’in etkisinin dışında olan tüm sebepler için EZset hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
6. Garanti süresi, risk aktarımından sonra 12 aydır.

Madde 8 Sınırlı sorumluluk

1. Hafif ihmalli ihlallerde, EZset’in sorumluluğu üründeki öngörülebilir, sözleşmelerde tipik olan, doğrudan ortalama hasarla sınırlı olur. Bu husus, EZset’in yasal temsilcilerinin veya yardımcılarının hafif ihmalli ihlallerinde de geçerlidir.
Önemsiz maddelerin hafif ihmalli ihlalleri için EZset sorumluluk kabul etmez.
2. Mevcut sınırlı sorumluluklar EZset’ten kaynaklı yaralanmalar veya yaşam kaybı durumunda geçerlidir.
3. Bir kusurdan dolayı SİPARİŞ VERENİN tazminat talepleri, risk aktarımından bir yıl sonra geçerliliğini kaybeder. Bu husus, EZset’e hile iddiası yapıldığı durumlarda geçerli değildir.
EZset’in sorumlu olmadığı veya sınırlı sorumlu olduğu sürece bu husus, EZset çalışanlarının, temsilcilerinin ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

Madde 9 Yapısal değişiklikler

EZset, istediği zaman yapısal değişiklik yapma hakkına sahiptir; ancak bu tip değişiklikleri teslim edilen ürünler üzerinde yapma zorunluluğu yoktur.

Madde 10 Nihai düzenlemeler

1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde, EZset’in şirket merkezi ifa yeridir.
2. Federal Almanya Cumhuriyetinin yasaları geçerlidir. BM satın alma hakkının düzenlemeleri uygulanmaz.
3. SİPARİŞ VEREN satın almacıysa, kamunun tüzel kurumuysa ya da hukuki özel bir şirketse, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihlaller için yetkili mahkemeler EZset şirket merkezinin bulunduğu bölgenin mahkemeleridir. Aynı husus, müşterinin Almanya’da yetkili mahkemesi yoksa veya davanın açıldığı an itibariyle ikametgahı bilinmiyorsa da geçerlidir.

(10.2008 itibariyle geçerlidir)